Om oss

Lille Oslo Eiendom AS ble etablert i 2005, og har et antall datterselskap med samme formål. Konsernet har en heleid portefølje på over 600 sentrumsnære moderne leiligheter, hvorav mange ligger i heleide bygg.

Lille Oslo Eiendom AS vil de nærmeste årene satse på en fortsatt gradvis oppbygging av eiendomsporteføljen med fokus på sentrumsnære leiligheter i Oslo og nærområdene. Dette vil skje både gjennom kjøp av enkeltleiligheter og investering i nye bygg. Selskapet har en sterk balanse og inntjening, og tilføres i tillegg fortløpende ny egenkapital. Det planlegges en fortsatt balansert vekst i årene fremover. 

Vi har bygget en sterk egen organisasjon med fokus på utleie, drift, økonomi og investeringer i eiendom. Vår målsetning er at vi skal levere god kvalitet i alle ledd, og være et førstevalg for de som ønsker å leie moderne leiligheter med god standard og beliggenhet i Stor- Oslo området, inkludert Asker, Lørenskog, Skedsmo og Jessheim.

Line Hestdal er driftsansvarlig i selskapet, og har mange års erfaring fra eiendomsforvaltning i Obos og Leiebolig Forvaltning AS. Eiendomsmegler Pål Haugen er ansvarlig for utleievirksomheten i konsernet. Hilde Funderud Skomakerstuen er vår økonomisjef. Vi har også ansatt en siviløkonom som vil ha fokus på nye eiendomsinvesteringer.

Selskapets leder er Hilde Vik Matre. Hilde er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og har 25 års erfaring fra bank/finans som banksjef i DNB og fra Pareto Forvaltning AS i Oslo og London. Hilde har arbeidet med eiendomsutvikling og forvaltning gjennom Lille Oslo Eiendom AS de siste årene. I tillegg er hun styremedlem i flere frittstående selskap, både med fokus på eiendom og andre bransjer.

Styreleder er Bjørn Matre, siviløkonom fra NHH og Cand.Jur. og med lang erfaring fra internasjonale lederstillinger, bl.a 9 år som Managing Partner for The Boston Consulting Group i Europa, Midtøsten og Afrika.

Kontorlokalene til Lille-Oslo-Eiendom

Oscars gate 30

Vi har vårt kontor i Oscars gate, rett bak slottet.

Ta kontakt med oss

Line Hestdal

Line Hestdal
Driftansvarlig

Pål Haugen
Utleieansvarlig

Hilde F. Skomakerstuen
Økonomisjef

Hilde Vik Matre

Hilde Vik Matre
Daglig leder

Bjørn Matre
Styreleder

Send en melding